Koppeling onderwijs en arbeidsmarkt nodig

Het Limburgs Parlement wordt gekozen op 20 maart. Wat gaan we proberen te bereiken voor de Top van Limburg? Volgens Janine is het belangrijk dat de Provincie niet alleen inzet op economie, maar juist ook zorgt voor een koppeling tussen onderwijs en arbeidsmarkt. #VoordeTopvanLimburg #KiesvoorLimburg #KiesvoorDoen


Zet cookies aan om de video te tonen.