Kiezers bedankt!

We hebben opnieuw in alle vrijheid van ons stemrecht gebruik kunnen maken bij deze verkiezingen voor de Provincie Limburg en het Waterschap Limburg. Wij willen alle kiezers bedanken, die hun stem hebben uitgebracht op de kandidaten van de VVD, in het bijzonder op onze lijstduwer en wethouder Janine van Hulsteijn.

De afgelopen weken stonden in het teken van campagnevoeren en de Top van Limburg op de kaart zetten. Dat is wat ons betreft goed gelukt, er is werk aan de winkel voor de nieuwe vertegenwoordigers in Provincie en Waterschap. Nu de kiezer heeft gesproken moeten we de aandacht blijven vragen voor onze regio. Het is zaak dat in het nieuwe coalitieakkoord voor de Provincie bijvoorbeeld duidelijkheid komt over het openbaar vervoer op de Maaslijn, het investeren in recreatie en toerisme, het koppelen van onderwijs en arbeidsmarkt, een flexibele woningmarkt en de leefbaarheid in onze dorpen. Top van Limburg, bedankt voor uw stem!

Zet cookies aan om de video te tonen.