Bodycam en pepperspray voor de veiligheid

Hebben onze stadswachten wel voldoende middelen om hun werk fatsoenlijk uit te voeren en zich in noodsituaties zelf te kunnen verdedigen? Dat een van de discussiepunten tijdens de afgelopen raadsvergadering. Op de agenda stond het nieuwe Integraal Veiligheidsplan voor de gemeente Gennep. Een belangrijke visie voor de komende jaren en als VVD waren wij grotendeels ook zeer te spreken over de uitgangspunten in die visie. Ons raadslid Fred Knigge vroeg echter ook aandacht voor het takenpakket van onze stadswachten, de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA).

© Gemeente Gennep

In het Integraal Veiligheidsplan 2019 wordt glashelder omschreven dat de gemeentelijke handhavers in de openbare ruimte, onze BOA’s, een steeds belangrijkere rol vormen ter versterking van de politiecapaciteit. Bijvoorbeeld op onderdelen van wijkveiligheid en leefbaarheid, maar we zetten onze BOA’s ook in tegen drugsoverlast, drugscriminaliteit en jeugdoverlast. In het nieuwe beleid staat letterlijk:

We onderkennen de potentie van de handhavers: niet meer (alleen) op fiscale handhaving en inzet van strafrechtelijke bevoegdheden, maar vooral ook in het kunnen balanceren tussen preventie en repressie, het in verbinding staan met het wijknetwerk en daarmee een belangrijke signalerende functie hebben en partner zijn voor de politie en interne netwerk binnen onze gemeente.

Enerzijds dus partner van de politie, anderzijds weten we uit de praktijk dat BOA’s steeds vaker nog voor de politie op locaties van gebeurtenissen aanwezig zijn. Juist mij gebrek aan capaciteit van de politie zullen BOA’s ook in toekomst vaker worden ingezet voor taken waarvoor ze naar mening van de VVD op dit moment niet goed zijn uitgerust. Het is inherent aan deze verschuiving van taken, en tevens een landelijke trend, dat BOA’s in hun werk meer en meer te maken krijgen met agressie en verwarde personen.

In andere gemeenten is uit onderzoek gebleken dat bodycams bijdragen aan een beter veiligheidsgevoel van de BOA’s en een positief effect hebben op het gedrag van burgers. Daarnaast zijn pepperspray en wapenstok relatief onschuldige wapens, welke in bedreigende situaties ingezet kunnen worden. We moeten niet willen dat BOA’s die namens de gemeente zorgen voor Openbare Orde en Veiligheid in een situatie terecht komen waar ze simpelweg onvoldoende geschikte middelen hebben om veilig en fatsoenlijk hun werk te doen.

Het voorstel van onze fractie om als gemeente te zorgen dat BOA’s veilig en effectief hun werk kunnen doen door pepperspray, wapenstok en bodycam toe te voegen aan hun uitrusting, kon niet rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad. Dat laat onverlet dat wij ons als VVD blijven inzetten voor de veiligheid van onze stadswachten!

Zet cookies aan om de video te tonen.