Van kip tot koe… op bezoek bij ForFarmers

De VVD Gennep ging vrijdag 29 maart op werkbezoek bij veevoederproducent ForFarmers in Heijen. Met ruim 50 werknemers een van de grotere werkgevers in de gemeente Gennep en dus belangrijk voor de werkgelegenheid. Na een korte introductie door bedrijfsleider Raymond Koenraadt, gaf assistent-bedrijfsleider Ger Draak met zijn presentatie uitgebreid inzicht in de omvang van ForFarmers. Naast het bedrijf in Heijen zijn er nog meerdere productiebedrijven in Nederland en vestigingen in België, Duitsland, Engeland en Polen. Alle facetten van het bedrijf kwamen aan de orde, zoals de aanvoer van grondstoffen per schip over de Maas, de productie en distributie, maar ook zaken als veiligheid, milieu en energiebesparing.

Uiteraard werd er ook gesproken over enkele actuele ontwikkelingen. Zo gaat ForFarmers binnenkort de productielijn verbeteren waarvoor een uitbreiding nodig zal zijn. Plannen die er al langer zijn en waar onze fractie afgelopen jaar al van had vernomen tijdens het canvassen op de Heijenseweg. De bewoners aldaar wilden wel eens weten of de uitbreiding meer geuroverlast zou gaan betekenen, die zorg is tijdens het bezoek meegegeven. Over uitbreiding gesproken: ook de plannen voor de haven Heijen kwamen ter sprake. ForFarmers is hier zijdelings bij betrokken en wilde van de VVD weten of er al nieuws is. Alhoewel er onlangs nieuwe onderzoeken zijn afgerond ligt er op dit moment nog geen voorstel op tafel bij de politiek. De initiatiefnemers en de gemeentelijke organisatie zijn nog aan zet, met name om de leefbaarheid van Heijen te waarborgen. De VVD ziet kansen voor de werkgelegenheid in deze uitbreiding, maar realisatie van de plannen is wat ons betreft onlosmakelijk gekoppeld aan een oplossing voor het vrachtverkeer en een alternatieve verkeersontsluiting. Dat is op ons verzoek expliciet opgenomen in het coalitieakkoord en het werd tijdens het bezoek aan ForFarmers nog eens expliciet bevestigd door onze fractievoorzitter.
Na de presentatie volgde een uitgebreide rondleiding door het bedrijf, waarbij wethouder Janine van Hulsteijn, fractievoorzitter Holger Rodoe, raadslid Fred Knigge en enkele burgerraadsleden en ondersteunende leden hun ogen uitkeken. In de enorme silo’s worden de verschillende veevoeders bereid, in Heijen vooral voor kippen, varkens en paarden. Bij ForFarmers is de samenwerking met leveranciers en afnemers belangrijk, mede voor het Total Feed concept. Daarmee worden diergezondheid en voerbenutting geoptimaliseerd. Zo kan voor melkvee een optimale melkopbrengst tegen zo laag mogelijke kosten worden geraliseerd. Voor andere diersoorten zijn soortgelijke programma’s beschikbaar, zodat ze bij ForFarmers dus maatwerk leveren en elke diersoort afhankelijk van de doeleinden een specifiek voer kan krijgen.


Het slot van het bezoek was op hoog niveau, op het dak van de hoogste silo, met een prachtig uitzicht over Gennep en ver daarbuiten. Met dank aan het prachtige weer en natuurlijk aan For Farmers, Raymond Koenraadt en Ger Draak!