‘Knarrenhof’ de houdt gemoederen bezig

Een initiatiefgroep van Gennepse burgers heeft het idee geopperd om een “Knarrenhof” in of nabij het centrum van Gennep te realiseren. Het gaat om een woonhofje, in de nabijheid van voorzieningen en winkels. Een sympathiek idee, dat door de VVD omarmd wordt, omdat het hier gaat om inwoners die zelf aan de slag willen voor woningbouw die in hun behoeften voorziet. Er is de afgelopen weken veel over gedebatteerd en er waren insprekers tijdens de raadsvergaderingen. Op 1 april stond het thema op de agenda, waarop de VVD haar standpunt nog eens duidelijk naar voren bracht: positief tegenover het initiatief, maar wel een dilemma met de hondenspeelplaats.

Als meest geschikte locatie hebben de initiatiefnemers een stuk grond van de gemeente op het oog aan de Kalboerstraat. Dat is nu juist de locatie waar de gemeente, op aandringen van de vorige coalitie, een hondenspeelplaats wil inrichten. Die past in het beleid, dat in 2015 werd vastgesteld door die vorige D66-SP-Kern coalitie en waar de VVD als enige partij tegen was.

De VVD vond en vindt het onwenselijk dat verschillende wijken met zoiets als hondenspeelplaatsen worden opgezadeld. In de wijken zit lang niet iedereen op zo’n speel- of uitlaatplaats te wachten. Dat geldt zelfs voor een deel van de hondenbezitters zelf! Voor de VVD kan het hondenbeleid, inclusief de hondenbelasting, eigenlijk gewoon geschrapt worden: voldoende poepzakken en een goede handhaving door de stadswachten is voldoende voor de VVD.

Het dilemma van de gemeente zou hiermee opgelost kunnen worden: schort alle “hondenacties”, zoals de hondenspeelplaatsen voorlopig op. Zodat de initiatiefnemers voor de Knarrenhof de tijd krijgen om, met steun en advies van de gemeente, hun plannen verder uit te werken en zo mogelijk uit te voeren. Als dat op het terrein aan de Kalboerstraat is, dan kan dat, wat de VVD betreft. Dat impliceert dan wel dat er in de wijk Gennep-West überhaupt geen hondenspeelplaats meer gaat komen, want na een mislukte realisatie in het Weverpark en nu bij de Kalboerstraat is het onverantwoord om nog meer ambtelijke uren en gemeenschapsgeld te verspillen voor de zoektocht naar weer een nieuwe locatie. Er zijn wel belangrijkere zaken waar de gemeente mee bezig kan zijn. En tot slot: er moet dan wel op korte termijn gestart worden met de haalbaarheidsonderzoeken voor de Knarrenhof. Zodat er snel duidelijkheid komt voor alle betrokkenen.