VVD blij met aanpak verkeersproblematiek

Het College van burgemeester en wethouders heeft besloten om in drie fases aan de slag te gaan met de verkeersoverlast in Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide. Hiermee worden stappen gezet om de leefbaarheid in de kernen te bevorderen. Naast korte termijn maatregelen op de Zwarteweg in Milsbeek komt er op middellange termijn een nieuwe verbinding tussen Rijksweg N271 en Ringbaan voor o.a. het zandverkeer en wordt er voor de lange termijn gekeken naar een vermindering van het verkeer in Ottersum en Ven-Zelderheide door alternatieve routes buiten deze dorpen. Dit besluit sluit uitstekend aan op de kaders in het coalitieakkoord van CDA, SP en VVD. De fractie van de VVD Gennep steunt de drie fases die het College gaat hanteren en is blij met deze voortvarende aanpak.

De veiligheid op de Zwarteweg is al jaren een grote doorn in het oog voor onze partij. Zeker na het besluit in 2013 om in de toekomst zand te blijven winnen in het Koningsven, was het voor ons logisch om volop te strijden voor een oplossing. Helaas was dat niet haalbaar tijdens de coalitieonderhandelingen in 2014. Wij hebben toen gekozen onze rug recht te houden, dus we zijn des te meer blij dat we met onze huidige coalitie wel aan de slag kunnen om een oplossing te realiseren. Wij beseffen dat er nu niet van vandaag op morgen een alternatieve route voor het verkeer, met name de zandwagens, zal liggen. Echter, de combinatie van op korte termijn de Zwarteweg voor o.a. fietsers veiliger te maken en op middellange termijn een nieuwe verbinding aan te leggen is geheel conform wens van onze fractie. Daarbij moeten ook wij onderkennen dat zoiets als een ‘perfecte locatie’ voor de nieuwe verbinding niet bestaat. De nu gekozen route kan op steun rekenen van onze fractie aangezien daarbij rekening is gehouden met omwonenden, natuur en ondernemers.

Nu tevens te starten met een lange termijn visie is essentieel voor de toekomst van onze dorpen. We zien dat door een goed draaiende economie het aantal vervoersbewegingen toeneemt, met name van vrachtauto’s. Inwoners in onder andere Ottersum en Ven-Zelderheide mogen echter niet de dupe zijn van al het verkeer in hun dorpskernen. Leefbaarheid is een belangrijk goed dat we moeten koesteren!