VVD in de bres voor aankondiging van lokale evenementen

Sandwichborden met aankondigingen voor bijvoorbeeld Ossebraadfeest, Volleybalfeesten of Summmertime… in de praktijk kom je ze regelmatig tegen, die posters en aankondigingsborden zijn bevestigd rondom lantaarnpalen. Nu heeft het college van B&W besloten hier verandering in te brengen door deze sandwich- en aankondigingsborden te zullen gaan verbieden in de hele gemeente. Hiervoor in de plaats zouden rondom 25 lantaarnpalen ‘posterboxen’ teruggeplaatst worden door een reclamebureau.

De laatste dagen hebben we als VVD-fractie met enkele inwoners, lokale ondernemers en verenigingen gesproken die hun zorgen hierover hebben geuit. De grootste zorg: als het aankondigen van je evenement in het Genneps straatbeeld alleen nog mogelijk is via deze posterboxen dan zal daar wel een flink prijskaartje aan hangen. En dat blijkt volgens onze informatie ook daadwerkelijk zo te zijn!

Lokaal wordt vaak gesproken over het verbeteren van de leefbaarheid in de gemeente Gennep. Wat de VVD betreft dragen lokale evenementen voor en door de gemeenschap hier flink aan bij, iets dat we moeten koesteren.

Alhoewel we de intentie van dit collegebesluit begrijpen – een netter straatbeeld en betere verkeersveiligheid – zal ons VVD-raadslid Bram Nijst komende gemeenteraadsvergadering, maandag 27 mei 2019 een motie indienen die oproept deze ontwikkeling terug te draaien.