Jaarstukken 2018: Toegezegd. Uitgevoerd.

Extra wijkagent en extra buitengewoon opsporingsambtenaar, aanleg glasvezel en 2x2 baans op de N271… het zijn onderwerpen die centraal stonden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, zeker ook in onze campagne. Juist deze zaken zijn na het aantreden van het College ook meteen opgepakt en uitgevoerd. De afgelopen weken sprak de gemeenteraad veelvuldig over de positieve financiële afsluiting van 2018.

Voor ons raadslid Fred Knigge aanleiding om naast de cijfers ook eens stil te staan bij de inhoudelijke toezeggingen uit het afgelopen jaar. Tijdens de afgelopen raadsvergadering haalde hij namens de VVD fractie een aantal onderwerpen aan die door de nieuwe wethouders succesvol zijn opgepakt. Geheel in het teken van: Toegezegd. Uitgevoerd. Zet cookies aan om de video te tonen.