Ontwerp Goorseweg ‘absoluut onjuist’…

Het is hoog tijd dat er iets gaat gebeuren op de woningmarkt. Zeker als we kijken naar betaalbare woningen voor jongeren is er nog een wereld te winnen in onze kerkdorpen. We weten dat er allerlei ontwikkelingen gaande zijn, maar er komt weinig van de grond. Een voorbeeld is het terrein tussen Hoenderweg en Goorseweg in Ottersum. Dit is een unieke locatie voor uitbreiding van het dorp.

De afgelopen maanden circuleerde een ontwerp voor mogelijke woningbouw bij de buurtbewoners. Aanleiding voor de VVD-fractie om naar de stand van zaken te vragen. Wethouder Peperzak gaf tijdens de raadsvergadering van 01 juli jl. aan dat de gesprekken met de Provincie Limburg voor woningbouw op die locatie in een vergevorderd stadium zijn, maar de tekening is ‘absoluut onjuist’. Als VVD zijn we tevreden met dit nieuws, nu is het zaak door te werken. Doel moet zijn dat er in Ottersum beschikbare woonruimte ontstaat zodat jongeren in het door hun geliefde dorp kunnen blijven wonen. Zet cookies aan om de video te tonen.