Gelijkwaardige behandeling bij aanschaf AED’s

Een goed netwerk van AED’s in onze buurten en wijken is essentieel voor de veiligheid en kan tal van levens redden. Vandaar dat de gemeenteraad in november 2018 al heeft besloten extra budget beschikbaar te stellen zodat verenigingen gratis een AED konden kopen. Dat werkte bijvoorbeeld goed uit voor LTC De Heikamp en VV Heijen waar een nieuwe AED werd geplaatst op rekening van de Gemeente Gennep. Echter, andere verenigingen grepen naast deze compensatieregeling omdat ze juist enkele maanden eerder al zelf een nieuwe AED hadden gekocht.

De afgelopen maanden bleek dus dat het door de raad vastgestelde beleid onwenselijke gevolgen had. Voor o.a. SV Vitesse '08, V.V. Achates en SV Milsbeek/Spes - Korfbal was het niet mogelijk om de vergoeding te ontvangen.

Op voorstel van de VVD-fractie heeft de raad nu besloten met terugwerkende kracht een overgangsregeling van 3 jaar vast te stellen die rechtdoet aan een gelijkwaardige behandeling van alle verenigingen. Het komt er op neer dat lokale verenigingen die zelf of door middel van sponsoring een nieuwe AED hebben gekocht in de jaren 2016, 2017 of 2018 via de volgende verdeling gecompenseerd worden:

Aanschaf in 2016 = 1/3 van het aankoopbedrag;
Aanschaf in 2017 = 2/3 van het aankoopbedrag;
Aanschaf in 2018 = 3/3 van het aankoopbedrag.

Dus: heeft jouw vereniging in die jaren zelf een nieuwe AED gekocht, neem dan contact op met de gemeente via gemeente@gennep.nl of mail ons via fractie@vvdgennep.nl.

Zet cookies aan om de video te tonen.