N291 in Ottersum en 't Ven wordt veiliger

“Het vrachtverkeer zorgt in de kernen Ottersum en Ven-Zelderheide voor veel overlast. Er moeten veilige oversteekplaatsen komen, het vrachtverkeer moet ontmoedigd worden en er moet minder hard worden gereden.” Dit is de afspraak die wij met CDA Gennep en SP hebben gemaakt in het coalitieakkoord. Als VVD hebben wij het oplossen van deze verkeersproblematiek dan ook hoog in het vaandel staan. Enkele weken geleden presenteerde het College een plan van aanpak voor de overlast van vrachtverkeer. Op korte en middellange termijn werd de aandacht gevestigd op de al jaren spelende problematiek rondom de Zwarteweg in Milsbeek. Deze prioritering is wat onze fractie betreft ook logisch. Immers, wij staan pal voor de realisatie van een verbinding tussen N271 en Ringbaan.

Daarnaast werd er echter gesproken over een lange termijn: De Gemeente Gennep zal vanaf 2021 de visievorming oppakken voor een totaaloplossing voor vrachtverkeer in de kernen Ottersum en Ven-Zelderheide, zoals dit ook al door de Verkeerskoepel is genoemd. Als VVD zijn wij enthousiast over dit besluit. We zien namelijk dat door de goed draaiende economie het aantal vervoersbewegingen toeneemt. Echter, inwoners mogen niet de dupe zijn van al het verkeer in hun dorp. Onze leefbaarheid moeten we koesteren.

Nu realisatie van die totaaloplossing wel nog enkele jaren op zich laat wachten, heeft onze fractie in de afgelopen raadsvergadering aangedrongen op quick wins. Kleine oplossingen waardoor we voor meer verkeersveiligheid zorgen. Bijvoorbeeld op het kruispunt Hoenderweg met de N291 en het voet-/fietspad naar Achter de Hoven. Tijdens het canvassen in beide buurten werd door bezorgde ouders aangegeven dat veel jongeren dagelijks op dit punt moeten oversteken. De wens uit de buurt was dan ook dit kruispunt veiliger in te richten, door bijvoorbeeld een zebrapad en/of drempel. Onze inbreng kon op steun rekenen en het College heeft toegezegd de verkeersveiligheid te zullen verbeteren.

Zet cookies aan om de video te tonen.