KEC... een zwart gat voor de gemeente?

“De VVD staat voor goede onderwijshuisvesting, maar zo’n exorbitante verhoging van de kosten is voor de VVD niet uit te leggen aan de burgers”. Met deze woorden reageerde onze fractievoorzitter Holger Rodoe tijdens de afgelopen raadsvergadering op de actuele ontwikkelingen in het dossier Kind Expertise Centrum. Immers, dit KEC (een samenwerking van BS Maria Goretti Gennep, Openbare Jenaplanschool Elckerlyc, de Piramide, Mikado en Spring Kinderopvang) dreigt veel duurder te worden dan oorspronkelijk gepland. We zijn nog niet eens begonnen met bouwen, maar weten nu al dat er problemen zijn.

Logisch, dat het College van burgemeester en wethouders onlangs heeft geëist dat er een Second Opinion wordt uitgevoerd naar de kostenstijging voor dit bouwproject. Als VVD-fractie waren we van begin af aan kritisch op dit dossier. Het KEC lijkt meer een bedrijfsverzamelgebouw te worden, dan een integrale onderwijsinstelling. Daarnaast weigeren de scholen merendeels ook om zelf een financiële bijdrage te leveren aan de plannen. Het kan niet zo zijn dat de Gemeente Gennep miljoenen moet besteden aan een complex in Gennep, maar daardoor bijvoorbeeld geen budget meer heeft voor schoolgebouwen in onze kerkdorpen. In het najaar komt dit dossier opnieuw op de politieke agenda, dan moet blijken of de plannen daadwerkelijk nog haalbaar zijn. Zet cookies aan om de video te tonen.