Veilig zijn en veilig voelen in de gemeente

Tal van onderwerpen werden besproken tijdens de afgelopen raadsvergadering. VVD-fractievoorzitter Holger Rodoe vroeg opnieuw aandacht voor de veiligheid in onze gemeente. In het coalitieakkoord hebben wij met CDA en SP afgesproken dat we zorgen voor een gemeente waar inwoners en ondernemers veilig zijn en zich veilig voelen. Om dit te bereiken wordt de samenwerking met andere partijen zoals de hulpdiensten en nationale kennisinstituten, maar ook met onze inwoners en ondernemers versterkt.

Een drietal voorbeelden.

Ten eerste het Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied, een samenwerking met het Nederlandse Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, dat gericht is op een gezamenlijke aanpak van onder andere dumping van drugsafval, hennepkwekerijen, diefstal van diesel of landbouwvoertuigen. Het buitengebied valt helaas steeds vaker ten prooi aan een veelvoud van criminele activiteiten. Op voorstel van de VVD is de gemeente Gennep gestart met een pilot in Heijen. Het doet onze fractie deugt dat die pilot een succes blijkt en dat het keurmerk positief is ontvangen door de bewoners en (agrarische) ondernemers in het buitengebied. Dus is het goed dat dit keurmerk nu ook wordt uitgerold in Milsbeek en Ottersum.

Het tweede belangrijke project voor met name het veilig voelen in onze gemeente is de buurtpreventie door middel van WhatsApp groepen. Daarmee kunnen inwoners de veiligheid in de eigen wijk vergroten, zorgen dat de politie extra ogen en oren op straat heeft en dus signaleren als er onveilige situaties zijn. We hebben al een groot netwerk met ruim 40 groepen, maar desondanks heeft nog niet elke buurt zo’n groep. Het is fantastisch om te zien dat dit na een oproep van onze fractie uit 2016 inmiddels een groot succes is gebleken. Zaak dus om dit netwerk de komende jaren verder uit te bouwen. Een belangrijk streven in het belang van veiligere buurten.

Het laatste voorbeeld is de Week van de Veiligheid. Eveneens geïnitieerd vanuit de VVD-fractie is die inmiddels een jaarlijks terugkerende week waarbij inwoners en ondernemers geïnformeerd worden over preventie en mogelijke veiligheidsrisico’s. Terwijl het Keurmerk Veilig Ondernemen en de buurtpreventie WhatsApp inmiddels tot succes zijn geworden, moeten we bij de Week van de Veiligheid nog stappen zetten. Wat onze fractie betreft is deze week een mooi instrument waarbij we aandacht besteden aan kwetsbare groepen: ouderen, scholieren en mensen met een zorgbehoefte. Dat kan door samenwerking met de Veiligheidsregio, lokale scholen en zorginstellingen.

Zet cookies aan om de video te tonen.