Opinie: Lob van Gennep roept dilemma's op

De hoogwaterplannen van de Lob van Gennep houden de gemoederen bezig. Het is vooralsnog een papieren oplossing voor wanneer een vloedgolf de Maas aandoet en waarmee we stroomafwaarts Brabantse steden enkele centimeters water besparen. Het moet elders dus overstromingskansen verkleinen, terwijl ze hier het gebied van Middelaar tot Ven-Zelderheide onder water zetten. Er zijn drie opties voor de Lob: 1. Enkel verhoogde buitendijken, waarbij iedereen droge voeten houdt; 2. Waterbergend gebied met omdijkte droge kernen; 3. De Lob als grootschalige badkuip waarbij ook onze kernen opgeofferd worden. Het is nog geen gelopen race en variant 1 is nog niet van tafel. Waarom geniet die niet de voorkeur?

© Gemeente Gennep

Rekenmeesters zullen er ongetwijfeld plausibele modellen op losgelaten hebben, maar als raadslid is het mijn opvatting dat de overheid er primair is om ál haar burgers te beschermen. Wat opvalt is dat Rijk en Waterschap nu vooruit lijken te lopen op variant 3 waarbij zo’n 7000 huishoudens natte voeten krijgen. Hoezeer ik deze statistische aanpak ook kan volgen, kan het niet zo zijn dat de overheid als gevolg van een intentionele handeling miljoenen liters water onze leefomgeving laat instromen. Daardoor wordt onze inwoners letterlijk het water aan de lippen gezet en dreigt het vee geofferd te worden.

Naast dit principiële bezwaar roept de Lob talloze dilemma’s op. Kunnen we onze dorpen in de toekomst nog wel uitbreiden of raken ze volledig ingeklemd tussen dijklichamen? Immers, we ervaren nu al genoeg moeite om woningzoekende jongeren en senioren een plek te geven. Worden woningen en (agrarische) bedrijven in de Lob straks lager gewaardeerd? Deze mogelijke waardedaling moet zeker meegenomen worden.

Het zal nog even duren voordat er een besluit is genomen. Variant 3 waarbij alle huizen onder water worden gezet is onbespreekbaar totdat nut en noodzaak bewezen zijn. Mocht Den Haag ons overrulen, moet vooraf duidelijk zijn hoe schadeafhandeling eruit ziet als het noodlot toeslaat. We mogen best iets terugvragen, sowieso garanties en een fatsoenlijke schaderegeling. We hebben geen behoefte aan sussende woorden en Groningse toestanden.

Zo zijn er nog wel tal van wensen te bedenken. Bij een omdijkt Ottersum zoals in variant 2, kan de nieuwe dijk bijvoorbeeld als geluidswering dienen voor een ontsluiting waarmee we vrachtverkeer uit ons dorp weren. Tegelijkertijd moeten we ook opkomen voor de belangen van bewoners buiten de dijken, laten we niet schromen om onze mening kenbaar te maken!

Bram Nijst, Raadslid Gennep - VVDReageren? Dat kan via fractie@vvdgennep.nl