Lachgas: voorkomen is beter dan genezen!

De afgelopen dagen is er veel te doen over het toenemende gebruik van lachgas onder jongeren en de komst van een heuse lachgaswinkel in Venray. Laten we vooropstellen dat hier voornamelijk de landelijke overheid aan zet is om het gebruik en verkoop van lachgas beter te reguleren, maar ook als gemeente kunnen we ons steentje bijdragen om jongeren te beschermen.

Vandaar dat onze fractievoorzitter Holger Rodoe tijdens de raadsvergadering begin juli aandacht vroeg voor dit onderwerp en voorstelde het gebruik van lachgas bijvoorbeeld tijdens evenementen te verbieden. Immers, lachgas heeft onder jongeren blijkbaar een onschuldig en soms zelfs positief imago, maar kan wel degelijk acute gezondheidsproblemen oproepen. Laat staan dat de gezondheidseffecten voor de lange termijn nog volstrekt onduidelijk zijn. Het College van burgemeester en wethouders reageerde bevestigend op de opmerkingen van de VVD en gaf aan dat men bij evenementen, zoals bij Roepaen, op voorhand zal acteren tegen lachgas. Goed dus, dat de gemeente de wettelijke ruimte die er voor de lokale overheid is, zal gebruiken om jongeren te beschermen! Zet cookies aan om de video te tonen.