Bruisend winkelhart en vitale bedrijventerreinen

De winkelleegstand is een belangrijk aandachtspunt voor de lokale politiek. Tijdens onze deur-tot-deur canvasacties hebben wij de afgelopen jaren tal van inwoners gesproken over de uitstraling van het Gennepse centrum; de conclusie was altijd duidelijk: voor de leefbaarheid en toekomst van onze gemeente is een bruisend winkelhart essentieel. Feit is echter, de rol van de gemeente is best beperkt omdat voornamelijk ondernemers en vastgoedeigenaren zelf aan zet zijn om het kernwinkelgebied aantrekkelijker te maken. De gemeente kan wel stimuleren en faciliteren.

Tijdens de afgelopen raadsvergadering benadrukte onze fractievoorzitter Holger Rodoe nog eens dat wij blij zijn met de inzet van de gemeente. Er komt binnenkort een geactualiseerde centrumvisie die samen met ondernemers en vastgoedeigenaren is uitgewerkt, de gemeente neemt de kosten voor een centrummanager voor haar rekening en samen met een architect wordt gekeken naar transformatievraagstukken (bijvoorbeeld van winkelruimte naar woonruimte).

Daarnaast wordt ook de bedrijventerreinenvisie geactualiseerd, dus we maken als coalitie van CDA, SP en VVD ook werk van vitale bedrijventerreinen. Met concrete actiepunten zal worden bijgedragen aan een kwalitatieve verbetering van onze lokale industrie.

Al met al belangrijke stappen die noodzakelijk zijn voor de economische ontwikkeling van de gemeente Gennep en daarmee bijdragen aan de werkgelegenheid voor onze inwoners.

Zet cookies aan om de video te tonen.