Bikers en de VVD: een bijzondere ontmoeting....

En donderdagavond was het dan eindelijk zover: rond 7 uur kwamen Atie en Rienk op hun dikke Harley aan bij het Gennepse Gemeentehuis.

Het doel van de bespreking was de bekendheid van Bikers Against Child Abuse te vergroten en mogelijke drempels en vooroordelen binnen de gemeente weg te nemen. Hun missie is veiligheid te bieden, voor kinderen die angst en onzekerheid ervaren als gevolg van misbruik of mishandeling. Met in Nederland zo’n 100 leden in 6 Chapters kan een kind of jongere bescherming krijgen in de breedste zin van het woord. Van posten voor de deur van een kind dat niet kan slapen, tot aanwezig zijn bij een bezoek aan Jeugdzorg of zelfs de Rechtbank . “Met eventuele daders bemoeien we ons absoluut niet, daar is Justitie voor”, legt State President Rienk uit. “En alles gaat natuurlijk in overleg met de ouders of verzorgende, Jeugdzorg en Politie”, vult Chapter President Atie aan.

 

Een kind met misbruik of mishandeling gerelateerde problemen kan in de BACA familie worden opgenomen. Het krijgt met het oog op de privacy een speciale naam, een spijkerjack met die naam er op en een knuffelbeer “vol met knuffels” van de groep waar hij of zij wordt opgevangen. Er worden twee BACA leden aangewezen als eerste contact voor het betreffende kind, dat vanaf dan weet dat de Bikers altijd voor hem of haar klaar staan, als de angst toeslaat. Met als doel dat zelfvertrouwen het uiteindelijk wint van die angst.

De leden van de Chapters zijn vrijwilligers, die alle onkosten zelf betalen. Eventuele sponsorgelden worden volledig ingezet voor de kinderen die bescherming en begeleiding nodig hebben.

 

VVD fractievoorzitter Holger Rodoe, burgerraadsleden Beppie Bosten en Charles Logcher, alsmede facilitair coördinator Harry Hofmans waren behoorlijk onder de indruk van het werk van Bikers Against Child Abuse. Holger Rodoe bood dan ook aan hun missie onder de aandacht te brengen van de verantwoordelijke wethouder en die te vragen ook zelf het initiatief te nemen voor een gesprek met Bikers Against Child Abuse.

 

Ter afsluiting moest er natuurlijk nog even worden geposeerd met die prachtige Harley, samen met Atie en Rienk. Bedankt voor de presentatie en het beantwoorden van onze vragen. En vooral: veel succes met jullie inzet voor de kinderen die jullie beschermen en begeleiden naar een leven zonder angst!