Geen lokale regeldruk voor boeren!

De Nederlandse land- en tuinbouw is essentieel voor onze samenleving en onze economie. De boeren in ons land zorgen er voor dat we dagelijks iets te eten hebben, maar zijn daarnaast ook ontzettend belangrijk voor de rest van de wereld. Nederland is namelijk na de VS het land dat het meeste voedsel exporteert, een ongelofelijke prestatie!

Waar dus enerzijds partijen zijn die steeds meer regels en beleid willen formuleren om het bestaansrecht en het werk van onze boeren te beperken, vragen wij juist aandacht voor deregulering als het gaat om lokaal en regionaal beleid. Het kan niet zo zijn dat bovenop Europese, nationale en provinciale regels ook nog belemmeringen worden opgelegd door de regio Noord-Limburg of door de gemeente Gennep. Daarover sprak onze fractievoorzitter Holger Rodoe tijdens de afgelopen raadsvergadering bij de behandeling van de nieuwe lokale omgevingsvisie. ‘Als VVD Gennep zijn wij trots op de keihard werkende agrarische ondernemers die wij in onze gemeente hebben, daarmee staan wij tegenover partijen die uit het niets de veestapel willen halveren en de boeren bedrijven de nek om willen draaien. We moeten de positie van de boeren verder verbeteren, dat is de opdracht die wij als VVD meegeven aan het College van burgemeester en wethouders.’ Zet cookies aan om de video te tonen.