Huisvesting arbeidsmigranten stroomlijnen

In september konden we na Prinsjesdag kijken naar de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer. Tussen alle Haagse discussies kwam VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff met een persoonlijk verhaal uit zijn familie toen hij het had over de maatschappelijke rol die een bedrijf als Philips in de Eindhovense geschiedenis vervulde. Een bedrijf dat zorgde voor zijn medewerkers en voor zijn omgeving. Een bedrijf dat door groei behoefte had aan meer personeel en dus uit andere streken van Nederland mensen naar Eindhoven haalde, dus arbeidsmigranten van eigen bodem. Maar wat heeft dit verhaal nu met de gemeente Gennep te maken? Heel simpel: tijdens de afgelopen raadsvergadering werd gesproken over de nieuwe lokale omgevingsvisie en het belang van arbeidsmigranten voor onze regio. Natuurlijk spreken we tegenwoordig bij het thema arbeidsmigranten eerder over personeel dat uit andere landen afkomstig is, maar in feite is het doel hetzelfde. Een bedrijf groeit en heeft personeel nodig dat in de eigen regio niet beschikbaar is.

Onze fractievoorzitter Holger Rodoe hield tijdens de raadsvergadering een kort betoog over de huisvesting van arbeidsmigranten en de rol die daarbij ook de werkgevers dienen te vervullen. Een bedrijf als Philips nam in het verleden de verantwoordelijkheid op zich om voor hun mensen de huisvesting te realiseren. Waarom hebben we die mentaliteit tegenwoordig nauwelijks als het gaat om huisvesten van arbeidsmigranten? Als we kijken naar onze regio dan hebben we steeds meer te maken met grotere groepen arbeidsmigranten. Daarbij kun je wel onderscheid maken tussen shortstay en longstay, maar het komt er primair op neer dat huisvesting nodig is.

Uiteraard moet de gemeente zorgen voor de juiste beleidskaders qua woningbouw, zodat onze eigen jongeren, starters of senioren niet de dupe worden van arbeidsmigranten die de woningmarkt instromen. Daar hebben we bij statushouders al voldoende last mee gehad. Een schone taak dus voor de gemeente om woonruimte in de dorpen en het centrum van Gennep beschikbaar te houden voor onze inwoners. En om op korte termijn met kaders te komen hoe we huisvesting kunnen stroomlijnen. Daar wordt in deze Omgevingsvisie al een goede voorzet op gegeven. Maar de VVD ziet bij de huisvesting van arbeidsmigranten dus ook een rol voor de ondernemers. Ondernemerschap vraagt ook om het nemen van je maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Zet cookies aan om de video te tonen.