Lob van Gennep zonder schuif onderzoeken!

Het project Lob van Gennep kwam opnieuw in de gemeenteraad ter sprake afgelopen maandag, 4 november tijdens de bespreking van de begroting 2020. Onze fractievoorzitter Holger Rodoe gaf, evenals andere fracties in de raad, aan dat het essentieel is om de communicatie te verbeteren en het proces zorgvuldiger uit te voeren. In lijn met eerdere uitspraken van onze woordvoerder raadslid Bram Nijst werd ook nu weer gewezen op de terechte zorgen, angsten en onzekerheden die er bij de bewoners in het Lob-gebied leven rondom de schuif.

Vandaar dat onze fractie de wethouder opnieuw heeft verzocht om bij de stuurgroep te benadrukken dat de optie ‘geen schuif, wel hoogst mogelijke dijken’ serieus moet worden meegenomen en onderzocht. De komende maanden zijn er opnieuw informatiebijeenkomsten, de planning is dat eind 2020 een keuze wordt gemaakt. Onze fractie blijft dit dossier nauwlettend volgen en staat altijd open voor uw ideeën en suggesties via fractie@vvdgennep.nl. Zet cookies aan om de video te tonen.