Valpreventie – om erger te voorkomen!

‘Elke dag dertien doden door ongelukkige val’; ‘Steeds meer mensen dood na val’; ‘Het aantal doden door vallen blijft stijgen’. Het zijn krantenkoppen van vandaag naar aanleiding van nieuwe CBS-cijfers. Uit de statistieken blijkt dat gemiddeld 13 mensen per dag overlijden na een val, daarvan is driekwart 80 jaar of ouder. Het zijn schrijnende cijfers, zeker als je weet dat ouderen met valpreventie getraind kunnen worden om minder, of in elk geval veiliger te vallen.

Er zijn jaarlijks meer dan 100.000 ouderen in Nederland die op de Spoedeisende Hulp belanden als gevolg van een val. Doorgerekend naar de gemeente Gennep zijn dat gemiddeld 135 gevallen per jaar. In een tijd dat de overheid juist het langer zelfstandig wonen bij ouderen stimuleert is het juist belangrijk om dit soort onveilige situaties met verwondingen en botbreuken te voorkomen. Immers, naast de hoge maatschappelijke kosten die dit soort ongelukken veroorzaken en de zware belasting voor mantelzorgers die hierdoor ontstaan, stijgt na een val vooral ook de sociale isolatie, doordat ouderen veelal angstig en onzeker worden en minder gaan bewegen.

Als VVD fractie zijn wij al een tijdje betrokken bij dit onderwerp en de huidige cijfers en nieuwsberichten komen dan ook zeker niet als een verrassing. Eind 2018 was onze fractie op werkbezoek bij ESP Centrum Gennep, een regionale ondernemer op gebied van gezondheid en sportfysiotherapie. Een interessant bezoek waar we een boeiend inkijkje kregen in het werk, maar vooral ook in de wereld van gezondheid en preventie. Geheel conform ‘voorkomen is beter dan genezen’ biedt ESP al enkele jaren een training valpreventie aan. Daarbij leren ouderen hoe ze bij een val een fractuur kunnen voorkomen, hoe ze zich kunnen opvangen en gesensibiliseerd worden op grondmotorische eigenschappen zoals kracht, coördinatie en stabiliteit.

Nut en noodzaak van deze training was voor onze fractie al snel duidelijk, vandaar dat wij afgelopen zomer reeds een voorstel hebben ingediend bij de gemeenteraad om een tweejarige pilot te starten voor Valpreventie bij ouderen. Er zal een kopgroep moeten komen van lokale ondernemers, fysiotherapeuten en ouderengroeperingen zoals onder andere de KBO die samen aan de slag gaan om een cursusreeks te plannen, de kosten voor de trainingen en een bijbehorende informatiecampagne komen voor rekening van de gemeente. Een plan waar de gemeenteraad zich unaniem achter schaarde.

Zet cookies aan om de video te tonen.