APV - Aandacht voor lachgas en geluid

De Algemene Plaatselijke Verordening is best een juridisch en technisch stuk dat tijdens de raadsvergadering op 16 december jl. werd besproken. Echter, het gaat wel om een groot aantal regelingen voor onze lokale gemeenschap. Als VVD zijn wij voorstander van minder regels waar dat mogelijk is. Denk daarbij terug aan het stoepkrijt-verbod dat afgelopen jaar in veel gemeenten discussies opriep, dat is nu zo’n voorbeeld van een regeling die volstrekt overbodig is en inmiddels ook geschrapt is uit de APV.

Andere regels zijn juist wel wenselijk, bijvoorbeeld als het gaat om veiligheid. In dat kader hebben wij in de aanloop naar de raadsvergadering gevraagd om een extra regel toe te voegen over lachgas om zodoende het gebruik tijdens evenementen aan banden te leggen. De burgemeester herkende zich in die zorgen die zowel onze fractie als ook de SP hadden geuit. De VVD-fractie is dan ook blij dat er op dit punt actie is ondernomen.

Een meer recent onderwerp is de discussie rondom geluidsnormen bij evenementen. In aanloop naar D’n Aftrap van Bombakkes was er al het nodige gedoe over de geluidsnormen. Deze normen werden overschreden waardoor de organisatie vervolgens automatisch een boete kreeg van de handhavers. Als politiek moeten we nu verder kijken dan alleen dit incident. We kunnen niet enerzijds inzetten op een bruisend centrum met evenementen op de markt en anderzijds de regels zo maken dat we evenementen zouden belemmeren. Dit tegenstrijdige beleid lijkt ook de valkuil te zijn geweest voor D’n Aftrap. Daarom zijn gisteravond twee zaken besproken: ten eerste heeft een meerderheid van de raad verzocht om de dwangsom te heroverwegen, ten tweede heeft ons raadslid Fred Knigge het College opgeroepen om beter gebruik te maken van de APV: Immers, die geeft het College een afwijkingsbevoegdheid voor een tijdelijke verhoging van de geluidsnormen bij evenementen. Een belangrijke taak dus voor het College om evenementen zoals D’n Atrap, maar zeker ook de Mertzitting of de activiteiten van Summmertime meer ruimte te bieden, zodat ze kunnen bijdragen aan een bruisend hart van Gennep!

Zet cookies aan om de video te tonen.