Een nieuwe sporthal… dat is top!

Tijdens de afgelopen raadsvergadering stemde de politiek unaniem in met een semipermanente sporthal in Gennep. Een belangrijke stap om de capaciteitsproblemen voor de binnensport aan te pakken. Goed nieuws dus voor onze lokale sporters van onder andere FAST Volleybal, Volleybalvereniging Flamingo's '56, Basketbal Gennep Cougars, Spes - Korfbal en Vios Ottersum!

Onze fractievoorzitter Holger Rodoe benoemde tijdens de vergadering twee aandachtspunten. Ten eerste de staat van onderhoud van de gymzalen in onze dorpen en wijken. Het kan niet zo zijn dat we nu volop inzetten op de nieuwe sporthal, maar de bestaande gymzalen vergeten. Om de leefbaarheid in de dorpen en wijken te waarborgen is onderhoud essentieel. Eerder kreeg onze fractie al een toezegging van de wethouder om met de Provincie Limburg in gesprek te gaan over mogelijke financiële steun vanuit Maastricht. Als we werk willen maken van bruisende dorpen en wijken dan moeten we ook zorgen voor voorzieningen op niveau!

Ten tweede kwam onze fractie met een voorstel om in de semipermanente hal een tribune te realiseren. Immers, wat zijn sportwedstrijden zonder publiek? We realiseren een sporthal die voldoet aan alle normen voor wedstrijdsport en voor onze lokale topsport, maar dan is het ook belangrijk dat we alle aspecten van de sport meenemen. Het publiek is daar een belangrijk onderdeel van. Op dit moment lijkt het lastig te zijn om een tribune te realiseren omdat daardoor de afmetingen van de hal opnieuw moeten wijzen, maar de wethouder heeft op verzoek van onze fractie toegezegd bij de verdere uitwerking van de plannen de mogelijkheden voor een tribune mee te nemen.

Al met al dus twee belangrijke aandachtspunten voor sport en bewegen in onze gemeente. Kijkend naar de andere stappen die er dit jaar zijn gezet – Lokaal Sportakkoord, Sportgala – en de ontwikkelingen in 2020 – Topsportbeleid, Sportkoepel – kunnen we concluderen dat deze coalitie terecht de lokale sport hoog in het vaandel heeft staan!

Zet cookies aan om de video te tonen.