Gemeentenieuws in 2020 nog huis-aan-huis?

Nu per 1-1-2020 de huis-aan-huis verspreiding van de VIAGennep – die veel mensen toch al nauwelijks kregen – gaat stoppen, zal ook de gemeenterubriek niet meer bij u op de deurmat komen te liggen. Een verandering die er aan zat te komen, maar hoe blijft u als inwoner dan op de hoogte van de actuele informatie uit de gemeente Gennep? Die vraag was voor onze fractievoorzitter Holger Rodoe aanleiding om het onderwerp te bespreken tijdens de laatste raadsvergadering van 2019.

Er zijn veel inwoners die tot op heden nog niet geabonneerd zijn op de mailservice van mijnoverheid.nl en er zijn, met name ouderen, die het gemeentelijke nieuws ook niet digitaal kunnen ontvangen. Voor hen is het essentieel dat we ook de komende jaren nog een papieren versie van de gemeenterubriek hebben.

Daar waar de gemeente Bergen ruim op tijd heeft besloten in zee te gaan met Maasduinencentraal, is onze gemeente nu ook gestart met een aanbestedingstraject. Daarbij wordt breed gekeken naar alle opties met regionale ondernemers. Op verzoek van onze fractie worden daarbij uitdrukkelijk ook opties van lokale ondernemers meegenomen. Naast een acceptabele prijs moet vooral een 100% verspreiding gegarandeerd worden. Het kan niet zo zijn, dat we met een nieuwe aanbieder dezelfde problemen krijgen en het ze ook in toekomst niet lukt het gemeentenieuws huis-aan-huis te bezorgen!

Een ander verzoek van onze fractie is het starten van een digitale nieuwsbrief. Daar waar we voor een grote groep mensen een papieren versie moeten hebben, zijn er ook tal van inwoners die het gemeentelijke nieuws bij voorkeur per mail willen ontvangen. Er zijn prachtige voorbeelden van wekelijkse nieuwsbrieven bij omliggende gemeenten of de Provincie Limburg. Het College heeft toegezegd ook hiermee aan de slag te gaan.

Al met al zijn we als VVD-fractie tevreden met de aanpak van de gemeente. Na de jaarwisseling zal de gemeenterubriek tijdelijk niet huis-aan-huis verschijnen, maar op korte termijn komt er een oplossing en ligt het nieuws weer bij u thuis op de deurmat.

Zet cookies aan om de video te tonen.