29% Ottersummers minder in 2035?

‘Ik ben wel een beetje geschrokken door de bevolkingsprognose, met name van de kern Ottersum!”, aldus raadslid Bram Nijst tijdens de afgelopen raadsvergadering. Op de agenda stond het nieuwe gemeentelijke accommodatiebeleid waarin de raad kaders heeft besloten voor onder andere de gemeenschappelijke voorzieningen in alle dorpen en wijken. Een belangrijk onderwerp dus voor de leefbaarheid in onze kernen!

Dan valt wel op dat er in de beleidsstukken een bevolkingsprognose wordt genoemd waarbij het aantal inwoners in Ottersum van zo’n 1.930 dit jaar naar 1.570 in 2035 zal dalen, met 29% de sterkste daling. Maar ook in Milsbeek en Heijen daalt de bevolking, in beide kernen met 15%. Met name in Ottersum zijn dit opvallende cijfers aangezien er volop ontwikkeling zit in de nieuwbouwplannen voor 41 woningen tussen Goorseweg en Hoenderweg!

Het roept wel een dilemma op als we kijken naar de voorzieningen: moet je voorsorteren op toekomstige inwonersaantallen of moet je juist zorgen voor voorzieningen om de krimp te voorkomen? Duidelijk dat hier een belangrijke taak ligt voor het College om samen met de DAG Ottersum aan de slag te gaan! Tegelijkertijd blijft voor de VVD fractie cruciaal dat we inzetten op meer woningbouw in onze kernen: als we onze jongeren in de dorpen willen houden dan zijn er voldoende starterswoningen nodig, als we gezinnen naar bijvoorbeeld Ottersum willen trekken dan zijn er betaalbare huizen nodig en als we de doorstroom op gang willen brengen zijn er levensloop bestendige huizen en appartementen nodig voor medioren en senioren.

Werk aan de winkel voor de Gemeente Gennep dus!

Zet cookies aan om de video te tonen.