Aandacht nodig voor vrijwilligerswerk

“Onze gemeente bruist, er is een hoop te doen. Het doet me goed om te zien, dat ook zelfs leeftijdsgenoten van mij er lol in hebben om zich in te zetten voor de gemeenschap.”, aldus ons raadslid Bram Nijst tijdens de afgelopen raadsvergadering. Op de agenda stond het nieuwe gemeentelijke accommodatiebeleid, een mooi moment om ook eens te benoemen waar we als samenleving trots op mogen zijn.

Kijk naar bijvoorbeeld de carnavalsverenigingen die dezer dagen, maar ook de afgelopen maanden volop actief zijn en een belangrijke traditie in ere houden. Kijk naar onze lokale sportverenigingen, met al die vrijwilligers die op de voor- en achtergrond een steun in de rug zijn voor de prestaties die onze sporters leveren. En kijk naar tal van inwoners die in hun tijd betrokken zijn bij de zorg voor mensen die juist steun nodig hebben. Uiteraard gaat het in het accommodatiebeleid over de vraag wat we in toekomst willen met onze gemeentelijke gemeenschapshuizen en andere voorzieningen, maar los van de gebouwen draait het in de praktijk om al die mensen die een wezenlijke bijdrage leveren aan onze samenleving.

Daar vroeg Bram aandacht voor: “Daar waar een hoop wordt opgepakt door inwoners, zijn een hoop handjes nodig. We zien wel in de praktijk dat het vinden en binden van vrijwilligers vaak een uitdaging blijft.” Een aandachtspunt dat is meegegeven aan het College van burgemeester en wethouders.

Zet cookies aan om de video te tonen.