Verkeersveiligheid dankzij verbindingsweg

Inmiddels is het een jarenlang dossier waar geen einde aan leek te komen: de verkeersproblematiek in Milsbeek. Enerzijds de hoeveelheid vrachtverkeer door de zandwinning, anderzijds het doorgaande verkeer dat de afgelopen jaren is toegenomen. Het maakt de Zwarteweg er niet veiliger op. Dit was in 2018 aanleiding voor de coalitie met CDA en SP om te besluiten dat er zowel naar de Zwarteweg als ook naar de optie voor een verbindingsweg tussen Ringbaan en N271 wordt gekeken.

De afgelopen periode, sinds het aantreden van deze coalitie, is er veel werk verzet en kan de gemeente aan de slag met het treffen van de benodigde maatregelen. De VVD-fractie is dan ook blij met het besluit dat deze week unaniem is genomen door het College van burgemeester en wethouders, waardoor we als coalitie van CDA, SP en VVD gezamenlijk kiezen voor de verbindingsweg. Daarmee voldoen we aan een toezegging uit het coalitieakkoord en laten we zien dat de inwoners van Milsbeek kunnen vertrouwen op de lokale overheid als het gaat om verkeersveiligheid. Al met al zal de realisatie van de verbindingsweg zorgen voor een ontlasting van de Zwarteweg waardoor we de leefbaarheid verbeteren, wordt het een goede schakel tussen de N271 en onze buurgemeente Berg en Dal en draagt het zo bij aan een betere verkeersveilige infrastructuur in onze gemeente. Zet cookies aan om de video te tonen.