Openheid over uitbreiding haven Heijen

De gemeenteraad sprak op maandag 6 juli jl. over de Voorjaarsnota 2020, het beleidsdocument dat de basis legt voor de meerjarenbegroting die we in november gaan vaststellen. Uiteraard ook het moment om stil te staan bij enkele lopende ontwikkelingen, zoals de uitbreidingsplannen voor de haven Heijen. Onze fractievoorzitter Holger Rodoe gaf aan welke stappen er de afgelopen jaren zijn doorlopen en waarom wij meerwaarde zien in deze uitbreiding.

Immers, je kunt er lang of kort over zijn: met de uitbreiding van de haven zorgen wij voor economische ontplooiing en dus meer werkgelegenheid. Die is nodig als we jongeren uit onze gemeente ook daadwerkelijk een toekomst willen bieden in deze regio. Daar waar omliggende gemeenten de afgelopen jaren wel stappen hebben gezet, bleef de gemeente Gennep achter. Het mooie is, dat bij de uitbreiding van de haven Heijen een combinatie ontstaat van zowel economische ontwikkeling evenals beschermen van leefbaarheid. Een uitgangspunt dat wij als fractie hoog in het vaandel hebben staan. Daarom is er in het coalitieakkoord met CDA en SP ook expliciet afgesproken dat de plannen voor uitbreiding naast economische voordelen ook positief van invloed moeten zijn op de omgevingskwaliteit en de verkeersveiligheid. En met het voorliggende voorontwerpbestemmingsplan is dat ook gelukt: er komt geen containerhaven, zonder nader onderzoek komt er geen onderwaterdepot, er komt eindelijk een definitieve oplossing voor de fantasiekruising en er ontstaat nieuwe natuur op huidige agrarische gronden.

Met deze uitgangspunten wordt voldaan aan de eisen van de coalitiepartijen. Dat is een flinke verbetering ten opzichte van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau die in september 2016 door de voltallige gemeenteraad is omarmd. En nog veel belangrijker: met dit voorontwerpbestemmingsplan zijn ook alle punten opgepakt zoals Hejje Mojjer die in 2016 heeft meegegeven aan de gemeente als zienswijze op de plannen!

Al met al is helder: de VVD fractie wil niet alleen werkgelegenheid die we hebben behouden, maar ondernemers stimuleren om de komende jaren nieuwe banen in onze gemeente te creƫren. De uitbreiding van de haven Heijen is daarvan een mooi voorbeeld!

Zet cookies aan om de video te tonen.