Gennep wordt bruisende gemeente!

2018 – 2020. Koningsdag 2018 presenteerden de onderhandelaars van CDA, VVD en SP het nieuwe coalitieakkoord voor de gemeente Gennep, enkele weken later was de installatie van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Daarmee zitten we vandaag ruim voorbij de helft van deze raadsperiode, een mooi moment voor een tussenstand. Wat is er gerealiseerd, wat loopt nog.

Samen onderweg naar een bruisende gemeente, dat was de omschrijving van onze ambities op economisch vlak. De afgelopen twee jaar is veel energie gestoken in het bevorderen van de economische vitaliteit. Vandaar dat we nu ook al met gepaste trots kunnen terugkijken op de eerste resultaten!

Aanpak centrum

Om van ons centrum een bruisend winkelhart te maken is samen met de ondernemers een nieuwe centrumvisie ontwikkeld. Een van de onderdelen was de komst van een centrummanager, daarnaast is een bidbook gemaakt voor het aantrekken van nieuwe ondernemers. Al met al een mooi succes maar we zitten niet stil: inmiddels is een acquisitieplan in voorbereiding!

Vitale bedrijventerreinen

Het verbeteren van het ondernemersklimaat was een langgekoesterde wens van de VVD fractie. Dat is gelukt! Naast het inzetten van verschillende instrumenten zijn we vooral aan de slag gegaan met versterken van onderlinge contacten en samenwerking. Samen met onze ondernemers is de nieuwe bedrijventerreinenvisie ontwikkeld. Daarnaast is samen gezorgd dat de terreinen veilig en representatief zijn.

Veilig buitengebied

Ondernemers in het buitengebied raken gauw buiten het zicht van politici en bestuurders, mede omdat ze niet altijd gebundeld zijn in lokale organisaties zoals ondernemersverenigingen. Voor de VVD-fractie was deze onderbelichte positie van bedrijven in het buitengebied aanleiding om met het voorstel te komen het Keurmerk Veilig Ondernemen in het buitengebied te starten. Na een succesvolle pilot rondom Heijen gaan we dit nu verder uitrollen. Een mooi succes!

Winkelleegstand

We zien dat er natuurlijk ook ondernemers zijn die het moeilijk hebben, zeker in ons winkelhart. Een situatie die niet pas sinds de coronacrisis aanwezig is, maar die sindsdien zeker niet makkelijker is geworden. Aanpak van de leegstand is dan ook nog geen afgerond project, het is een lopende zaak. Het zijn gevoelige processen die veel tijd en energie vergen, waarvan de uitkomst ongewis is. We kijken samen met ondernemers en pandeigenaren naar mogelijke transformatie van gebouwen in het centrum. Daarnaast proberen we de openbare ruimte een boost te geven, dat doen we door te werken aan een nieuw beeldkwaliteitsplan voor het centrum.

Meer successen?

Benieuwd naar wat er de afgelopen twee jaar verder nog is gerealiseerd? Download de bijlage en neem een kijkje in de tussenrapportage!