Gennep wordt veilige gemeente!

2018 – 2020. Koningsdag 2018 presenteerden de onderhandelaars van CDA, VVD en SP het nieuwe coalitieakkoord voor de gemeente Gennep, enkele weken later was de installatie van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Daarmee zitten we inmiddels ruim voorbij de helft van deze raadsperiode, een mooi moment voor een tussenstand. Wat is er gerealiseerd, wat loopt nog.

Samen onderweg naar een veilige gemeente, dat was de omschrijving van onze ambities op gebied van het veiligheidsbeleid. De afgelopen twee jaar zijn de nodige stappen gezet voor meer fysieke en sociale veiligheid. Echter, hier is het werk nooit af. Dus waakzaamheid en blijven investeren is ook in toekomst geboden. Dat blijkt uit de successen die we al geboekt hebben!

Extra wijkagent

Een lang gekoesterde wens om eindelijk meer politiecapaciteit te krijgen in onze gemeente is dankzij een actieve lobby gerealiseerd. De verdeling binnen de Politie-Eenheid Limburg was al langere tijd niet evenredig, daar wordt op aandringen van onder andere Gennep nu werk van gemaakt.

Extra stadswacht

In lijn met de ambitie van de coalitie voor een veilige gemeente hebben we de nodige financiële middelen ter beschikking gesteld. Daarmee kon een extra buitengewone opsporingsambtenaar aangesteld worden en hebben we daarnaast een extra ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid kunnen aannemen. Al met al een nodige inhaalslag zodat ons lokaal veiligheidsapparaat is versterkt.

Geen coffeeshop

De mogelijke vestiging van een coffeeshop werd door diverse politieke partijen gesteund. Het is echter gelukt om in het coalitieakkoord met elkaar afspraken te maken dat we blijven vasthouden aan het regionaal beleid zodat vestiging van coffeeshops en shisha-lounges in onze gemeente verboden is!

Bodycam voor BOA’s

Onze gemeentelijke handhavers zijn onmisbaar. Ze controleren namens de gemeente de naleving van regels die de raad heeft besloten. Als politiek kun je niet enerzijds opdracht tot handhaving geven en anderzijds de ogen sluiten voor belediging, intimidatie of bedreiging jegens ambtenaren die zich dagelijks inzetten voor onze gemeente. In het teken van ‘voorkomen is beter dan genezen’ werkt de VVD aan op voldoende juridische bevoegdheden en fysieke instrumenten zoals bodycam’s, handboeien en pepperspray.

Meer successen?

Benieuwd naar wat er de afgelopen twee jaar verder nog is gerealiseerd? Download de bijlage en neem een kijkje in de tussenrapportage!