Sluitende begroting 2021!

Met trots heeft het college van B&W de Begroting 2021 en Meerjarenbegroting 2022-2024 vastgesteld. Het college is er in geslaagd om een sluitende meerjarenbegroting te presenteren. Dat is best uniek in deze tijd waarin veel gemeenten in financiële problemen verkeren. De ambities uit het coalitieakkoord blijven behouden, zonder te bezuinigen op voorzieningen voor onze inwoners. Op 9 november ligt de begroting ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

Wilt u inzicht in de plannen van onze gemeente voor 2021 en wat hiervoor financieel begroot is? Dat kan eenvoudig via de gebruiksvriendelijke website gennep.begroting-2021.nl. Zet cookies aan om de video te tonen.