Gennep wordt opgeknapt!

2018 – 2020. Koningsdag 2018 presenteerden de onderhandelaars van CDA, VVD en SP het nieuwe coalitieakkoord voor de gemeente Gennep, enkele weken later was de installatie van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Daarmee zitten we inmiddels ruim voorbij de helft van deze raadsperiode, een mooi moment voor een tussenstand. Wat is er gerealiseerd, wat loopt nog.

Samen onderweg naar een veilige en leefbare gemeente, dit staat voor onze ambities rondom de openbare ruimte en verkeer. Dat resulteerde enerzijds in meer ambtelijke capaciteit, want bij ambities heb je ook mensen nodig die het beleid gaan uitvoeren. Daarnaast zijn de afgelopen twee jaar diverse procedures gestart die vooraf nodig zijn zodat we nu met de realisatie van concrete projecten zoals de Pottenhoek, het Schuttersplein, de Zwarteweg, N271 en de verbindingsweg kunnen beginnen!

Aanpak Pottenhoek.

Na een voorstel van VVD en PvdA in 2016 is besloten de begroting voor het jaar 2017 te wijzigen zodat de Pottenhoek zou worden opgeknapt. Helaas kwam dit bij het vorige College van D66-Kern-SP niet van de grond, dus we zijn ontzettend blij dat er nu eindelijk werk wordt gemaakt van een beter woongenot en meer leefbaarheid in deze belangrijke buurt in ons historisch hart van Gennep.

Onderhoud N271.

De afgelopen jaren hadden we met z’n allen te maken met een bizarre verkeerssituatie op de rondweg van Gennep. Daar waar we voorheen een uitstekende weg hadden, moesten we nu één rijbaan afstaan aan het landbouwverkeer… maar dat kwam er nauwelijks. Het in ere herstellen van deze 2x2 baans weg was een belangrijke wens voor onze partij en is mede op verzoek van het CDA opgenomen in het coalitieakkoord. Na veel gesprekken met de Provincie Limburg is het onze wethouder uiteindelijk gelukt een akkoord te bereiken, zodat de werkzaamheden momenteel lopen en begin 2021 de weg weer volledig te gebruiken zal zijn.

Aanleg fietstunnel.

Laten we heel helder zijn: ja, het was een enorm duur project. Echter, bij de aanleg van de fietstunnel Weverstraat was het verbeteren van de veiligheid voor schoolgaande kinderen en fietsers op weg naar werk essentieel. Als het gaat om veiligheid dan mag dat ook best wat kosten. Zeker nu het allemaal gereed en open is zien we met z’n allen de verbetering. En zeg nou eerlijk: is er iemand van mening dat de oude situatie beter was? Volgens ons in elk geval niet!

Verbindingsweg Milsbeek.

De veiligheid in het verkeer staat ook bij dit project voorop. Ter verbetering van de verkeersveiligheid op de Zwarteweg moest eindelijk eens een knoop worden doorgehakt. Soms moet je als politiek ook besluiten durven nemen. Dat hebben we samen met CDA en SP gedaan. Natuurlijk, niet iedereen zal tevreden zijn met deze oplossing maar afspraak is afspraak, dus de voorbereidingen voor de verbindingsweg tussen N271 en Ringbaan liggen op koers. Nog niet klaar om af te vinken, maar wel binnenkort meer hierover!

Meer successen?

Benieuwd naar wat er de afgelopen twee jaar verder nog is gerealiseerd? Download de bijlage en neem een kijkje in de tussenrapportage!