Aanpakken van de lokale woningnood

‘Dit nooit meer!’ Duidelijke woorden van onze fractievoorzitter Holger Rodoe over de bouwstop die er door de oude woonvisie was. Daar waar het vorige College heeft gekozen om geen nieuwe woningbouw toe te staan, moeten we nu juist een nodige inhaalslag maken.

Laten we het probleem concreet benoemen: We hebben een woningnood in de gemeente Gennep! Jongeren, starters, medioren, ouderen,... heel veel inwoners zijn op zoek naar een nieuwe woning maar kunnen niets vinden dat betaalbaar is. Dat kunnen we niet van vandaag op morgen oplossen, want omdat voorheen niets mocht kost het nu meer voorbereiding om nieuwbouw te realiseren. We zien echter wel progressie: bijvoorbeeld in Ottersum bij het Hoenderpark, in Ven-Zelderheide bij de Uitkomst en in Milsbeek bij de Steenfabriek. Wat de VVD betreft moet nu nog meer vaart komen in de realisatie van appartementen in het centrum van Gennep! Zet cookies aan om de video te tonen.