Kamerverhuur aan arbeidsmigranten beperken

‘Ondernemers die hun businesscase baseren op de noodzaak van arbeidsmigranten dragen een medeverantwoordelijkheid voor fatsoenlijke, menswaarde huisvesting, voor het beperken van overlast en voor het overbrengen van Nederlandse normen en waarde.’, aldus onze fractievoorzitter Holger Rodoe tijdens de afgelopen raadsvergadering. Door de komst van arbeidsmigranten is de druk op de woningmarkt, die al met flinke tekorten kampte, de afgelopen jaren enorm toegenomen.

Nu worden in onze dorpen en wijken steeds meer huizen voor woekerprijzen opgekocht, vaak door malafide huisjesmelkers, om ze te gebruiken voor kamerverhuur aan arbeidsmigranten. Daardoor komen onze eigen inwoners niet meer aan een woning. Woonruimte wordt als het ware weggekaapt. Het aanbod van beschikbare woningen is schaars, woningen die beschikbaar zijn kunnen onze inwoners niet meer betalen. Aanleiding voor de VVD-fractie om aandacht te vragen voor deze problematiek. Het wordt tijd om actie te ondernemen en dit soort wantoestanden aan te pakken. Wat de VVD betreft een prioriteit in 2021! Zet cookies aan om de video te tonen.