Bruisend winkelhart met een BIZ

Een bruisend winkelcentrum in Gennep. Nu ten tijde van de coronapandemie bijna onvoorstelbaar, maar toch een ambitie waar we als coalitiepartijen CDA, SP en VVD gezamenlijk werk van maken. Een bruisend winkelcentrum is door gezamenlijk overleg met tal van ondernemers, dankzij de inzet van de Ondernemersvereniging, de centrummanager en de gemeentelijke ambtenaren uitgegroeid tot een gemeenschappelijk doel. Dat doel kunnen we bereiken door te investeren in het centrumgebied.

Een belangrijke bijdrage moet daarbij van de ondernemers zelf komen, ze hebben immers ook baat bij een bruisend winkelhart. De afgelopen jaren was echter duidelijk te zien dat de Ondernemersvereniging tegen steeds meer hobbels aan liep zoals een teruglopend aantal beschikbare mensen voor het bestuur en een toenemend freerider-gedrag door ondernemers die wel meeliften op de lusten van wat de OVG doet, maar niet delen in de lasten namelijk het meebetalen door lid te zijn van de OVG. Door de centrummanager en een groep ondernemers is daarom een oplossing bedacht: een bedrijveninvesteringszone. Een gebied waarbinnen alle ondernemers verplicht meebetalen aan de kosten van het verbeteren van het winkelgebied. Belangrijke voorwaarde is wel dat een ruime meerderheid van degenen die moeten betalen, instemt met deze regeling. In die zin een zelfopgelegde afdracht in het belang van eigen centrumgebied. Zet cookies aan om de video te tonen.