Kansen in de Maasheggen

'Het aanleggen van nevengeulen biedt ruimte om samen met lokale organisaties en ondernemers bijvoorbeeld plannen voor een jachthaven in de Maaskemp, locaties voor watersport, uitkijktorens en natuurontwikkeling langs het water te ontplooien.' Dat schreef onze partij in het verkiezingsprogramma 2018 en het is nog steeds een belangrijk streven om meekoppelkansen in de Maaskemp te benutten.

Dus, toen afgelopen maandag het voorstel voor herstel van het Maasheggenlandschap ter besluitvorming werd besproken in de gemeenteraad diende ons raadslid Bram Nijst een motie in om op korte termijn een visie voor het totale gebied te krijgen. Er liggen tal van kansen in de gebieden langs de Maas, die moeten we gaan benutten in het belang van onze burgers en ondernemers! Zet cookies aan om de video te tonen.