Terugblik op de hoogwatersituatie

De afgelopen week stond volop in het teken van de hoogwatersituatie, niet alleen in onze Gemeente Gennep, maar met name in Zuid-Limburg, België en Duitsland. Gaandeweg het weekend bleek het gevaar voor onze dorpen en wijken beperkt te blijven, in de loop van maandag ging de waterstand weer dalen. Tijdens de raadsvergadering afgelopen maandagavond sprak onze fractievoorzitter Holger Rodoe een woord van dank uit aan iedereen die gedurende deze onzekere dagen hebben geholpen om erger te voorkomen.

Een discussie over hoe we in toekomst dit soort situaties kunnen voorkomen, of ons er eigenlijk beter op kunnen voorbereiden... dat is onderwerp van gesprek op een later moment in het najaar. Voor nu is het zaak om hulpverleners te danken, schade te herstellen en bij te komen van deze zomerse schrik. Zet cookies aan om de video te tonen.