Bram Nijst: Bouwen aan de toekomst

"De bouwopgave in Gennep is groot. Willen we vergrijzing tegengaan, onze accommodaties en middenstand ook in de toekomst een bestaansrecht gunnen en woningen betaalbaar houden, zit er maar één ding op: bouwen. Een krimpend inwonersaantal zet de leefbaarheid in de toekomst onder druk."

In Ottersum lijkt de grootste druk van de ketel sinds daar gebouwd wordt aan nieuwbouwwijk Hoenderpark. In Gennep en de andere kerkdorpen is er echter werk aan de winkel. Het dorp Heijen beschikt over 2 kansrijke, redelijk bescheiden nieuwbouwlocaties om op de korte termijn te realiseren: het ‘kermisterrein’ (Nieuwwijkstraat) en de ‘paardenwei’ (Heesweg).

Eén van de twee ontwikkellocaties loopt inmiddels, namelijk nieuwbouw op het kermisterrein. Maar het hele proces van planvorming tot de sleuteloverdracht van nieuwbouwhuizen is vaak een traject van jaren. En die tijd hebben we niet. Vandaar dat wij in de laatste raadsvergadering gepleit hebben om vertraging geen kans te geven en gewoon te starten met beide projecten. Dit geluid was ook te horen van onze collega’s van het CDA en kreeg bijval van de SP. Een wens van een dikke meerderheid van de raad dus.

De wethouder heeft deze locatie dit voorjaar zelf bij ontwikkelaars onder de aandacht gebracht, die met planvorming zijn gestart. Nu doorpakken zou dus geen enkel probleem hoeven zijn, zou je denken. Helaas stuiten we op weinig animo om deze wens van de raad ten uitvoering te brengen. Ontwikkelaars hebben te horen gekregen dat de paardenwei-locatie aan de Heesweg voorlopig geen prioriteit heeft, omdat deze plek een waterbergende functie heeft; iets wat al sinds jaar en dag bekend is en waar planologisch wel een mouw aan te passen valt. Jammer dat de wens van de raad genegeerd wordt. De woningopgave is dusdanig groot dat een ander besef van urgentie nodig is."