Eindelijk… de BOA’s krijgen een bodycam!

De Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) hebben een essentiële taak in het handhaven van veiligheid, leefbaarheid en naleving van regels. Onze handhavers kregen de afgelopen tijd – helaas zoals zoveel hulpverleners – te maken met toenemende mate van verbaal of fysiek geweld. Terwijl ze zelf niet de wetten maken, zijn ze vaak kop van jut wanneer het om kritiek op die regels gaat. Zeker tijdens de handhaving van de coronamaatregelen nam het risico op bijvoorbeeld spugen toe.

Voor ons als VVD is de toenemende agressie richting hulpverleners al jaren een doorn in het oog. Vandaar dat we al langer pleiten voor betere uitrusting van de BOA’s. Het is onacceptabel om enerzijds van ze te verwachten voor onze veiligheid te zorgen, maar anderzijds geen veiligere werkomgeving voor hun te realiseren.

De eerste stap is na veel toezeggingen nu eindelijk gezet: voor een proefperiode van 6 maanden krijgen de BOA’s een bodycam als persoonlijk beschermingsmiddel. Het is te verwachten dat deze pilot naar tevredenheid zal verlopen en dat de bodycam daarna een standaard onderdeel van de uitrusting blijft.

Dat neemt niet weg dat wij als VVD uiteraard blijven strijden voor pepperspray en wapenstok bij onze BOA’s… wij blijven strijden voor de veiligheid van onze handhavers!