Een stip op de horizon: begroting 2022

'De wereld is van ons allemaal. Als gemeenteraad zijn wij door onze inwoners gekozen om een klein stukje van die wereld, onze gemeente, nog mooier, nog beter, nog veiliger door te geven aan toekomstige generaties.' Met deze woorden begon onze fractievoorzitter Holger Rodoe zijn inbreng bij de politieke beschouwingen.

Voor de Gennepse VVD staan duidelijke ambities voor 2022 en de komende jaren centraal:

  1. De opening van het carnavalsseizoen kan door de nieuwe corona-maatregelen niet zoals gepland plaatsvinden. We mogen Bombakkes, Cv Maskotters Ottersum, Cv de Diepenkikkers, Waldkrekels Ven-Zelderheide en CV De Wortelpin niet in de steek laten. De VVD wil een financiƫle steun voor reeds gemaakte kosten. Onze verenigingen, of het nu de carnaval of andere verenigingen zijn, mogen niet de dupe worden van nieuwe beperkingen.

  2. In 2022 moet er nog meer vaart komen bij woningbouw. In Heijen met woningbouw aan de Nieuwwijkstraat en de Heesweg. Voor Ottersum moet ook het laatste deel van het Hoenderpark worden ontwikkeld. In Ven-Zelderheide moet na nieuwbouw bij De Uitkomst worden onderzocht of er nog meer behoefte is aan woningbouw. Voor Milsbeek moeten we woningbouw op braakliggende percelen in het dorp mogelijk maken. En voor Gennep moeten we aan de bak met appartementen bij Gennepermolen, Duivenakker en Clarenshof.

  3. Vooral in het centrum van Gennep was de crisis zichtbaar. De onzekerheid van nieuwe corona-maatregelen voelt voor ondernemers als een zwaard van damocles boven het hoofd. Om winkelleegstand tegen te gaan investeert de gemeente ook in 2022 en 2023 in de centrummanager!

  4. Iedereen doet mee in Gennep... althans, we zien dat een deel van de jongeren het ondergeschoven kindje zijn van gemeentelijk beleid. Veel jongeren missen een plek waar ze elkaar kunnen, vooral willen, ontmoeten. Prachtige voorbeelden van hoe het ook kan zijn De Vrienden van Heijen en Vrijdagavond Bij Koos, niet door de suffe politiek bedacht maar door jongeren zelf gestart. Tijd voor een gemeente die dit soort initiatieven, ook in de andere dorpen nog beter gaat ondersteunen.

  5. De inzet rondom de AmbulanceZorg Limburg-Noord blijft wat de Gennepse VVD betreft ongewijzigd: er is een landelijke norm voor opkomsttijden en die kun je alleen waarmaken door terugkomst van een ambulancepost in de Gennepse brandweerkazerne.

  6. De tijden van blauw op straat zijn wellicht voorbij... maar aanwezigheid van de Politie Venray-Gennep in onze gemeente is wel cruciaal. Daarom vinden wij behoud van het politiebureau in het centrum van Gennep essentieel!

  7. We moeten met z'n allen meer opkomen voor de Brandweer Gennep. Vanuit Venlo worden heel makkelijk bezuinigingen besloten... dat zorgt er voor dat we straks in Gennep een prachtige brandweerkazerne hebben, die wel voor de helft leeg staat...