Centrummanager blijft behouden in Gennep!

Gaat het werk van de centrummanager niet door? Die vraag kreeg ons burgerraadslid Beppie Bosten de afgelopen weken volop te horen van ondernemers uit het Gennepse winkelgebied. Aanleiding dus om op onderzoek uit te gaan: wat bleek, over de inzet van de centrummanager voor 2022 en 2023 was inderdaad onzekerheid.

In oktober kwam het heugelijke nieuws dat de centrumondernemers zelf hebben gekozen voor het oprichten van een bedrijveninvesteringszone (BIZ). Daarmee betalen alle ondernemers in het centrum van Gennep een verplichte bijdrage die dan weer door die gezamenlijke ondernemers wordt ingezet voor een leefbaar winkelhart.

Tot nu toe was de gemeente verantwoordelijk voor de centrummanager, maar met de komst van de BIZ en de oprichting van een nieuw bestuur gaat er nogal wat veranderen in het centrum. Ondernemers pakken nog meer zelf de regie, voor hun doelstelling van een leefbaar centrum hebben ze ook de functie van centrummanager in hun plannen staan. Echter, de financiële middelen van de BIZ zijn – zeker in de opstartjaren – beperkt, dus het zou een soort centrummanager-light worden.

Voor Beppie aanleiding om de inzet van de centrummanager te bespreken in de VVD fractie. Daar waren wij het snel met elkaar eens: we moeten zorgen dat het succesvolle werk van de afgelopen jaren wordt voortgezet. De VVD wil geen terugval door afschalen van de functie, maar juist een geleidelijke overgang mogelijk maken de komende jaren tot dat er of volledige financiering door de BIZ mogelijk is, of een andere werkwijze voor de centrummanager wordt bedacht.

Toen ging het heel snel… onze fractievoorzitter Holger Rodoe heeft een voorstel geschreven voor de gemeenteraad om in 2022 en 2023 als gemeente 2/3 van de kosten voor de centrummanager te gaan betalen en de BIZ 1/3 van de kosten. Dat kon op brede steun rekenen in de gemeenteraad. Dankzij de vragen vanuit de ondernemers blijft dus de centrummanager behouden in Gennep!