Windturbines Reichswald onacceptabel

Een koerswijziging van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen heeft tot gevolg dat oude plannen voor windturbines in bosgebieden uit de ijskast worden getrokken. Daarmee wordt kennelijk ook het bezwaarlijke plan van torenhoge windturbines in het Reichswald nieuw leven in geblazen. Een plan dat enorme impact zou hebben op onze dorpen Ven-Zelderheide, Ottersum en Milsbeek. De VVD Gennep was en blijft tegen dit idee van windturbines langs de Kartenspielerweg.

Alhoewel het de afgelopen jaren stil was rond windturbines in het Reichswald, was dat niet altijd zo. Een jarenlange strijd, vooral vanuit de dorpen met steun van de actiegroep Tegenwind, werd pas in 2017 gewonnen toen de Duitse buren een halt toeriepen aan het plan om talloze windturbines van 200 meter hoog te plaatsen. Voor de gemeente Kranenburg was het altijd wel een lucratief plan: een locatie die volledig uit het zicht is voor de eigen inwoners, maar wel goed genoeg om de inkomsten van de gemeentekas op te krikken.

Op het nippertje is de laatste keer voorkomen dat er windturbines op onze gemeentegrens werden geplaatst, zover mogen we het niet meer laten komen! Alhoewel het nog niet zeker is dat de plannen in het Reichswald doorgang zullen vinden, is het nu tijd om als gemeente en gemeenschap op te staan. Bij de procedure die in het verleden is doorlopen, bleek dat uitsluitend de gemeente Gennep officieel bezwaar kon maken, niet onze inwoners. Vanuit die ervaring uit het verleden mogen we nu geen tijd verliezen als gemeente en moeten we van begin af aan een piketpaal slaan: voor ons zijn windturbines in het Reichswald onacceptabel.

Daarom heeft VVD Gennep fractievoorzitter Holger Rodoe opgeroepen om contact op te nemen met de Duitse buren en in overleg te treden met de dorpsraden van Ven-Zelderheide, Ottersum en Milsbeek. Voor onze Duitse buren moet de boodschap helder zijn, windturbines in het Reichswald, grenzend aan Nederlands grondgebied zijn ongewenst voor mens en natuur. In afstemming met de dorpsraden moet de gemeente tevens werk maken om waar nodig gezamenlijk op te trekken richting de Duitse overheid, de zorgen van onze inwoners overbrengen en behoud van de leefbaarheid in onze dorpen waarborgen. Alvorens de plannen nog concreter worden moet de gemeente zich inzetten om ons buitengebied met het unieke landschap te koesteren!