Fred Knigge: Raadslid uit Heijen, voor Heijen

Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Een bijzonder moment, ik ga een stapje terugdoen en zal niet terugkeren in de raad. Dit is dan ook mijn laatste raadscolumn.

Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken voorstander te zijn van uitbreiding van de haven en zo te zorgen voor behoud van Heijense banen. Daarbij heb ik me altijd sterk gemaakt voor verbeterpunten die nu ook gerealiseerd worden, zoals de alternatieve ontsluiting of het feit dat er geen containerterminal of opslagdepot onder water komt. De komende jaren zal ik deze ontwikkeling nauwlettend blijven volgen.

Voor Heijen hoop ik dat we nu vooruit kunnen kijken en als dorp samen met de gemeente aan de slag gaan. Op korte termijn is woningbouw essentieel. Plannen van 16 woningen op het kermissterrein en zo’n 12 woningen op de paardenwei zijn onvoldoende. Laten we vaart maken met de circa 40 woningen die bij het sportpark kunnen ontstaan.

Om de leefbaarheid te verbeteren is het belangrijk dat de Provincie zich als fatsoenlijke wegbeheerder gaat gedragen: na de herinrichting van de N271 is ons dorp de dupe geworden van geluidsoverlast.

Een zorgenpunt blijft het stijgend aantal arbeidsmigranten. Steeds meer Heijense huizen komen in handen van investeerders, waardoor onze jongeren het nakijken hebben. Namens de VVD heb ik me daarom ingezet voor een strenger beleid: om onaanvaardbare concentratie te voorkomen mag maximaal bij 5% van alle huizen per straat kamerverhuur plaatsvinden. In een straat met 20 woningen is dat maximaal 1 huis. Het beleid is er, nu moet de gemeente gaan handhaven!

Ik kijk terug op meer dan zes jaar raadslidmaatschap, een tijd waarin ik me altijd voor Heijen heb ingezet. De nieuwe raad en mijn partij wens ik veel succes om dit werk in het belang van alle inwoners voort te zetten!

Fred Knigge