Holger Rodoe: Investeren in gemeenschapshuizen

Het afschaffen van de coronamaatregelen biedt kansen om sociale contacten te hernieuwen. Het koesteren van een hechte gemeenschap is wat de VVD betreft een kernpunt van gemeentelijk beleid. Wij koesteren een samenleving waar iedereen kan meedoen. Daarom is het essentieel om gemeenschapshuizen te behouden, waar je elkaar makkelijk kunt ontmoeten.

De afgelopen jaren heeft de gemeente, met VVD aan de financiële knoppen, gezorgd voor meer geld voor dorpshuizen. Er is voor miljoenen aan geld uitgetrokken om accommodaties toekomstbestendig te maken.

In Ven-Zelderheide wordt het verouderde gebouw De Uitkomst gesloopt, wordt nieuwbouw van starters- en doorstroomwoningen mogelijk, realiseren we een aantrekkelijk dorpshart, krijgt de basisschool aanvullende voorzieningen en bovenal wordt in het kerkgebouw een nieuw dorpshuis gerealiseerd. Naast ruim 1 miljoen door de Provincie Limburg is het gelukt om 1,4 miljoen aan gemeentelijke gelden beschikbaar te stellen voor deze plannen. Goed voor de leefbaarheid in Ven-Zelderheide.

In Heijen zijn D’n Toomp en de gymzaal aan groot onderhoud toe. De plannen voorzien in een nieuwe indeling binnen het bestaande dorpshuis en een fysieke verbinding tussen D’n Toomp en de basisschool. Dankzij zo’n 1,1 miljoen aan gemeenschapsgeld ontstaan mogelijkheden voor kinderopvang van 0 tot 4 jarigen, meer ruimte voor buitenschoolse opvang en wordt het gebouw geschikt voor jaarlijkse feesten zoals Heisa. Een belangrijke stap voor de toekomst van Heijen.

In Ottersum kiest de VVD volmondig voor realisatie van een gemeenschapshuis. Het combineren van dorpsaccommodatie, horeca en woningbouw biedt unieke kansen voor de leefbaarheid in Ottersum. Nadat er vanuit het dorp wensen en mogelijkheden in beeld zijn gebracht moet de gemeente de realisatie samen met een ontwikkelaar oppakken. De gemeente heeft al 600.000 euro aan budget gereserveerd voor deze plannen.

De eerste stappen zijn gezet voor de toekomst van onze gemeenschapshuizen, maar het werk is nog niet af. Laten we de huidige koers voortzetten.