Aandacht voor lokale ondernemers!

De gemeentelijke gebouwen, zoals bijvoorbeeld onze gemeenschapshuizen, en de buitensportaccommodaties zijn dringend aan onderhoud toe. Na jarenlang achterstallig onderhoud, heeft de coalitie van CDA, VVD en SP in de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen een meerjarenonderhoudsplan gepresenteerd. De komende 10 jaren zal de gemeente Gennep in totaal zo’n 15 miljoen euro uittrekken voor groot onderhoud aan de gemeentelijke voorzieningen. Daarmee blijven onze accommodaties ook in toekomst behouden voor culturele, maatschappelijke, recreatieve en sportieve activiteiten.

Aandachtspunt voor de VVD-fractie is daarbij de betrokkenheid van lokale ondernemers. ‘Het huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid schiet wat ons betreft te kort als het gaat om de aandacht voor lokale en regionale ondernemers. Veel lokale bedrijven vinden het een gemis dat er zo vaak nog werk aan ondernemers van ver buiten de gemeente Gennep gegund wordt.’, aldus Bram Nijst tijdens het debat in de raadzaal.

Kijkend naar het enorme bedrag dat de komende jaren gemoeid is met onderhoudsklussen was dit voor de VVD reden om een het initiatief te nemen lokale ondernemers nog beter te betrekken. Een praktische aanpak die wij voor ogen hebben is een afstandsnorm: een ondernemer moet binnen een maximale rijafstand van de klus zijn bedrijf hebben gevestigd. Naast dat we daarmee lokale en regionale ondernemers meer kansen bieden, is dit een goede stap op als gemeente duurzamer te gaan werken.

Het voorstel van de VVD kon op steun rekenen van de voltallige gemeenteraad. De komende tijd gaat de gemeente aan de slag om deze nieuwe werkwijze op te nemen in de regels voor aanbestedingen.