Coalitieakkoord: 'Samen verder bouwen'

Beoogd wethouder Janine van Hulsteijn en fractievoorzitter Bram Nijst hebben vanmiddag coalitieakkoord ‘Samen verder bouwen’ voor de komende raadsperiode ondertekend. Samen met het CDA en ELsss is er een dik pak ambities voor de komende 4 jaar neergelegd.

Bram Nijst: ‘‘We zijn tevreden met het eindresultaat. De woningbouw wordt flink opgeschroefd, in alle kernen, waarbij Heijen de eerste prioriteit heeft. Aanvullend hierop introduceren we een voorrangsregeling voor eigen inwoners bij nieuwbouw. Dit doen we zodat de jong en oud hier kan blijven wonen. Daarnaast realiseren we in de Maaskemp een nevengeul, waterrecreatie en seizoenshoreca. We willen een nieuwe (fiets)verbinding vanuit de oude stadskern naar dat gebied, zodat Gennep niet langer met z’n rug naar de Maas toe ligt. We zetten ons als VVD altijd in voor betere verkeersveiligheid en leefbare kernen. In dat kader maken we, net als in Milsbeek, werk van het ontlasten van de kernen Ottersum en Ven-Zelderheide van (zwaar) vrachtverkeer. Een coalitie smeden gaat altijd gepaard met compromissen sluiten. Het eerlijke verhaal vertellen betekent dat er uiteraard ook zaken zijn waar wij andere gedachten over hadden. Maar al met al ligt er een pakket waar we ons verkiezingsprogramma goed in herkennen, daar ben ik trots op.’’

Janine van Hulsteijn: ‘’Ik heb ontzettend veel zin en energie om de komende vier jaar het werk voort te zetten als wethouder met weer economische zaken en toerisme, We gaan Gennep nog bruisender maken! In mijn portefeuille vallen de komende vier jaar ook sport en gemeentelijke accommodaties. Op dat vlak gaan we echt stappen zetten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een nieuw sportcomplex voor Achates, de oplevering van een nieuw MFA in Ven-Zelderheide en Ottersum, maar ook het compleet opknappen van bestaande gemeenschapshuizen zoals d’n Toomp en buurthuis van Ons. Dit coalitieakkoord zit vol ambities, daar ben ik trots op. Als VVD hebben we natuurlijk ook oog voor de lastendruk van onze inwoners. Gezonde overheidsfinanciën en lage lasten zijn voor ons essentieel. De afgelopen jaren bleek de afvalstoffenheffing de boosdoener voor stijgende lasten, daar willen we werk van maken.’’

Uiteraard kunnen we hier maar een greep aan onderwerpen uit het coalitieakkoord hier benoemen. Benieuwd naar het hele akkoord? Klik op de bijlage!