Bram Nijst: Plannen voor de komende jaren

Samen met het CDA en ELsss stapte mijn VVD afgelopen weken in een nieuwe coalitie. Ik ben dik tevreden met het eindresultaat. Ook de andere partijen in de raad waren positief gestemd. Ik pik er 3 onderwerpen voor u uit.

Woningbouw

We gaan onze woningbouwambities voor alle categorieën flink opschroeven om onze voorzieningen (winkels, scholen, verenigingen) levensvatbaar te houden. Heijen moet de eerste prioriteit krijgen. Het dorp heeft zelf een aantal mogelijke bouwlocaties aangewezen. Voor het ‘kermisterrein’ en de ‘paardenwei’ geven we het nieuwe college mee de procedures dit jaar nog te starten.

De Maaskemp

Voor dit gebied hebben we grote plannen. Hoe zonde is het immers dat we Gennep in feite met zijn rug naar de Maas hebben georiënteerd, afgesneden door de rondweg? Daar willen we verandering in brengen. Dat in dit gebied een hoogwatergeul zou komen stond al vast. De overstromingen in Zuid-Limburg vorig jaar hebben die urgentie nog eens benadrukt. We willen werk gaan maken van een nieuwe fiets-/wandelverbinding over of onder de rondweg, tussen de oude stadskern en de Maaskemp. Ook denken we aan strandjes aan de nevengeul, natuurontwikkeling, seizoenshoreca en mogelijkheden om aan te meren.

Verkeer

Na de verbindingsweg Milsbeek gaan we door met het ontlasten van de kernen van zwaar vrachtverkeer. Voor Ottersum en Ven-Zelderheide starten we verkeersstudies om tot oplossingen te komen. Langs de N271 willen we tot geluidswerende maatregelen komen voor de kern Heijen. Ook we kijken of we werk kunnen maken van een Niersdalbruggetje. Geen duur prestigeproject, maar een variant à la Genneperhuis: betaalbaar, simpel en voor voetgangers en fietsers toegankelijk.


Uiteraard is dit maar een kleine greep aan onderwerpen. Het hele akkoord is te vinden op onze website. Heeft u vragen of opmerkingen? U mag me altijd een mailtje sturen.

Bram Nijst

b.nijst@gennep.nl