VVD wil opheldering: Noodopvang asielzoekers ook in Gennep?

Onlangs kwam naar buiten dat de gemeenten Roermond en Horst aan de Maas de komende tijd plek zullen bieden aan zo’n 225 asielzoekers. Uit berichten in de media bleek dat deze twee gemeenten dit namens alle gemeenten in Noord- en Midden-Limburg doen, in lijn met een opdracht die alle 25 veiligheidsregio’s hebben gekregen om gedurende 3 maanden dit aantal asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Alhoewel de manier van handelen vanuit de Rijksoverheid, met opleggen van aantallen tijdelijk te huisvesten asielzoekers twijfelachtig is, zijn we als Gennepse VVD blij dat de opgave voor onze Veiligheidsregio door de twee genoemde gemeenten wordt opgepakt. Het heeft immers de voorkeur om de asielzoekers gedurende die drie maanden zoveel mogelijk op één plek te huisvesten zodat men niet voortdurend van opvanglocatie hoeft te wisselen.

Na contact met collega VVD’ers uit de regio moesten we echter ook constateren dat de oplossingen zoals die nu met Roermond en Horst is gevonden, langere tijd als onzeker gold. Er zou een noodscenario ontwikkeld worden voor deze opvang. Verschillende gemeenten in Noord- en Midden Limburg zouden dan voor 2 weken als opvanglocatie dienen. Terwijl hierover gemeenteraden in overige gemeenten binnen onze Veiligheidsregio vertrouwelijk zijn geïnformeerd, is bij ons in Gennep deze informatie de raad niet toegekomen. 

Reden voor VVD-raadslid Mariëlla van den Bogaart om het college om opheldering te vragen: “De beelden uit Ter Apel zijn schrijnend en we zien gewoon dat het Rijk faalt in het asielbeleid, dus we zijn als Gennepse VVD blij dat er een stabiele oplossing voor de drie maanden is gevonden. Echter, onze gemeenteraad als volksvertegenwoordiger van alle inwoners had hier op z’n minst over bijgepraat moeten worden. Ik wil graag weten waarom de raad niet op de hoogte is gebracht en welke plekken het gemeentebestuur op het oog had voor die noodopvang. En wat na de drie maanden, dan zijn de problemen en in Ter Apel echt niet opgelost, dus wil ik ook duidelijkheid hoe we in de toekomst omgaan met dit vraagstuk, en hoe de raad hier bij betrokken zal worden. Onze fractie is ontzettend benieuwd naar de antwoorden op onze vragen!”