Persoonlijke vrijheid of 'ongelovige honden'?

De Nederlandse regering is opzoek naar ‘dappere bestuurders’ die asielzoekers in hun gemeente willen opvangen. Door een vertekend zelfbeeld ging ook het College van Gennep op zoek naar een geschikte locatie. De VVD Gennep vindt dat alle inwoners het recht hebben om te weten dat SP, D66, Kern, CDA en PvdA bereid zijn honderden gelukszoekers opvang te bieden in Gennep.

Als uw lokale VVD afdeling staan wij voor een liberale samenleving. Een ieder mag zijn eigen kijk op het leven hebben. Wij omarmen homo’s en lesbo’s, we verdedigen de vrijheid van geloof en wij steunen het recht op euthanasie en abortus. Wij staan voor een zo groot mogelijke persoonlijke vrijheid. Een ieder mag van ons zijn leven zo veel mogelijk zelf gestalte geven, zonder daarbij inbreuk te maken op de vrijheid van een ander.

In de persoonlijke vrijheid zit dan ook ons probleem met de huidige ongecontroleerde toestroom van vluchtelingen en economische migranten. In Nederland staan wij voor fundamentele gelijkheid van man en vrouw als onaantastbaar principe! De positie van de vrouw wordt echter door een overgroot deel van de instromende mensen als minderwaardig weggezet. Niet-moslims worden beschouwd als ‘ongelovige honden’. Lesbo’s, homo’s, biseksuelen of transgenders worden eveneens als minderwaardig bestempeld. Willen wij in Nederland een groep mensen welkom heten die dus een heel andere kijk op de samenleving heeft en zich niet wil aanpassen? Dan kun je zeggen, die moeten nog ‘integreren’, maar de resultaten van die integratie vallen vaak tegen. Het is vreselijk om het te moeten vaststellen, maar dit alles geeft de VVD Gennep weinig vertrouwen. Deze instroom heeft simpelweg een te grote impact op onze gemeenschap. Een impact op onze veiligheid. Een impact op onze vrije manier van leven!

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is op dit moment op zoek naar locaties voor meer dan 500 mensen. Het zijn steeds vaker locaties met honderden alleenstaande moslimmannen en dat is wat de VVD Gennep betreft schrikbarend. Een dergelijke locatie kan de samenleving in de gemeente Gennep volgens ons niet aan. En wij moeten het ook niet aan willen kunnen! Er werd ook gesproken over opvang van ‘slechts 50-70 mensen’ in het centrum van Gennep. Als VVD Gennep zeggen wij nee tegen deze hoeveelheden. De gemeente Gennep heeft al een bijzondere samenstelling van de bevolking met in ons midden mensen met een beperking. Dat kost tijd, dat kost inzet, dat kost geld. Maar dat doen we goed met z’n allen en daar zijn wij als VVD Gennep trots op!

De recente voorbeelden in omliggende landen en nu al in Nederland tonen afschuwelijke incidenten: onderlinge vechtpartijen, aanrandingen, verkrachtingen en het afkeuren van opvanglocaties. Er wordt zelfs geroepen dat wij als Nederlanders moeten gaan aanpassen aan de instromende mensen. Hoezo? Zij willen toch naar Nederland? Als je bij ons wilt komen wonen, leef dan volgens onze normen en waarden. Pas je aan onze manier van leven aan! Als je dat niet wilt of niet kunt doen, trek dan de conclusie en ga weg!

De VVD Gennep fractie