Doneer

Met uw donatie kunt u concreet meewerken aan een liberale gemeente Gennep! Laat uw steun niet ophouden met uw stem, maar help ons ook financieel vooruit om ook in toekomst het liberale geluid in onze gemeente te laten klinken.

Als uw lokale VVD Gennep benoemen wij de echte kwesties binnen onze gemeente. Wij zijn een afdeling met veel dynamiek die uw problemen op de agenda zet en met oplossingen komt. Onze fractie zet in op een vooruitgang van de gemeente. 

Elk bedrag is welkom en helpt ons om het liberale gedachtegoed bekender te maken onder een groot publiek. Alle ontvangen bijdragen van EUR 25,- of meer worden door onze penningmeester voor de interne administratie geregistreerd conform giftenreglement van de VVD (zie bijlage).

Voor een sterkere VVD in Gennep stort u een bedrag op: 

Rekeningnummer

NL31 ABNA 0504 8786 97

Ten naam vanStichting Netwerk Maasduinen
Onder vermelding van'Donatie'
BICABNANL2A

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met onze penningmeester.